خدمات کاشت ابرو و موی سر

کاشت ابرو و موی سر

همان طور که می دانید نمی توان از نقش زیبایی چهره در هر گونه رابطه ای اعم از روابط اجتماعی، روابط عاشقانه و حتی قبولی در یک مصاحبه کاری غافل شد.

کاشت موی سر

داشتن چهره ای زیبا و رفع نقایص احتمالی صورت به هیچ سن و جنسیتی محدود نمی شود.

جراحی زیبایی چانه

داشتن چهره ای زیبا و رفع نقایص احتمالی صورت به هیچ سن و جنسیتی محدود نمی شود.

بلفاروپلاستی

داشتن چهره ای زیبا و رفع نقایص احتمالی صورت به هیچ سن و جنسیتی محدود نمی شود.

کاشت ابرو

داشتن چهره ای زیبا و رفع نقایص احتمالی صورت به هیچ سن و جنسیتی محدود نمی شود.

مراحل کاشت ابرو

 از همان ابتدا هم با وسواس زیاد سعی در انتخاب بهترین دستگاه و ارائه مناسب ترین و حرفه ای ترین شکل خدمت بودیم‌.

مشاوره قبل کاشت

بعد از ۶ سال بیش از ۱۸۰۰۰ هزار پرونده و اعتماد مراجعین محترممون را با افتخار داریم.

عکس برداری سه بعدی

اکنون در تمام‌لاین های پزشکی زیبایی مشغول به ارائه خدمت و انجام پروسیجر هستیم

تست ابرو ساخته شده

بعد از ۶ سال بیش از ۱۸۰۰۰ هزار پرونده و اعتماد مراجعین محترممون را با افتخار داریم.

آماده سازی برای کاشت

اکنون در تمام‌لاین های پزشکی زیبایی مشغول به ارائه خدمت و انجام پروسیجر هستیم

شروع کاشت

بعد از ۶ سال بیش از ۱۸۰۰۰ هزار پرونده و اعتماد مراجعین محترممون را با افتخار داریم.

مقایسه نمونه بعد از کاشت

اکنون در تمام‌لاین های پزشکی زیبایی مشغول به ارائه خدمت و انجام پروسیجر هستیم

رزرو وقت مشاوره

رزرو وقت برای خدمات جراحی زیبایی

مجموعه ارکیده از سال ۱۳۹۶ شروع به فعالیت کرده است!

 از همان ابتدا هم با وسواس زیاد سعی در انتخاب بهترین دستگاه و ارائه مناسب ترین و حرفه ای ترین شکل خدمت بودیم‌.

۷

سال تجربه
تیم حرفه ای

بعد از ۶ سال بیش از ۱۸۰۰۰ هزار پرونده و اعتماد مراجعین محترممون را با افتخار داریم.

دکترهای قابل اعتماد

اکنون در تمام‌لاین های پزشکی زیبایی مشغول به ارائه خدمت و انجام پروسیجر هستیم